ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΕΤΤΑ)
Γ’ Σεπτεμβρίου 48β & Μάρνη Αθήνα 3ος Όροφος
3189/24-5-2012.  ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6977224833, 6974306788, 6970268012
WWW.SETTA.GR
Επώνυμο:………………………………………………..                                      
Όνομα :………………………………
Όνομα Πάτερα :……………………………………..…
Ημερομ. Γέννησης :…………………………………..
Δ/νση κατοικίας :…………………………………….
Τ.Κ. :…………………………………………………………
Δήμος – Συνοικία :……………………………………..
Τηλ. Οικίας :………………………………………………
Κινητό τηλ. :……………………………………………..
Ε-mail:………………………………………………………
Επωνυμία επιχείρησης :…………………………….
Δ/νση επιχείρησης :…………………………….…….
Δ/νση χώρου εργασίας :………………………..…..
Ειδικότητα :………………………………………….……
Αριθ. Αστυν. Ταυτοτ. : ………………………….…..
Φορέας ασφαλ. :………………………………….…….
Αριθ. βιβλ. ασφαλ. :…………………………….……..
*   Αρ. Μητρώου :…………………………………..
*   Αρ. Πρωτοκόλλου :…………………………………
*  Ημερομ. Έγκρισης :…………………………………

Προς :
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Ταχυδρομείων & Ταχυμεταφορών        Ν. Αττικής.

Δηλώνω ότι :
Εργάζομαι στο Ν. Αττικής σε επιχείρηση Ταχυδρομική ή Ταχυμεταφορική και ζητώ να με γράψετε σαν τακτικό μέλος του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Ταχυδρομείων – Ταχυμεταφορών Ν.Αττικής.

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι το καταστατικό του Συνδικάτου.

Ο/Η Αιτών / Αιτούσα

Αθήνα…………/………./201……..

Download PDF